Pavel Fuchs
Konference Pěšky městem. Jak zlepšit podmínky chodců v Praze?

Chůze je nejpřirozenější formou dopravy po městě, v ulicích ale čeká spousta nástrah. V CAMPu se proto bude 21. a 22. října konat konference Pěšky městem, na které vystoupí zahraniční odborníci z evropských metropolí i zástupci úspěšných českých projektů. Jak vybudovat respekt mezi všemi uživateli cyklostezky? Proč Vídeň potřebuje koordinátora pěší dopravy? Zmocněnec starostky Paříže Carlos Moreno nám zde představí koncept patnáctiminutového města a součástí budou i praktické workshopy. Chtěli jste si třeba někdy zkusit dláždění chodníku? A umíte efektivně jednat se svými sousedy?

I zdánlivě jednoduché řešení trvá prosadit několik let. Přechody mají smysl i v místech, kde se nachází mimoúrovňové řešení (typicky podchod). Znovuobnovení přechodu u Národního muzea vzbudilo v srpnu velkou pozornost.
Zdroj: IPR Praha

Proč řešit problémy chodců?

Podpora chůze je jedním z důležitých úkolů městského plánování, kterým se IPR systematicky zabývá. I proto se mezinárodní konference Pěšky městem, pořádaná stejnojmennou organizací, koná 21. a 22. října na půdě CAMPu. Hlavním řečníkem bude profesor Carlos Moreno, zmocněnec starostky Paříže pro smart cities. V jeho podání ale nejde pouze o technicistní využívání moderních technologií. Moreno se dlouhodobě snaží porozumět omezeným zdrojům, které má město k dispozici. Hlavním myšlenkou je koncept takzvaného patnáctiminutového města, které znovu slouží lidem a všechny služby jsou v docházkové vzdálenosti od bydliště.

Cílem ale není udělat z měst zemědělské vísky. Klíčem je masivní decentralizace městských služeb a rozvoj možností každé čtvrti. V Paříži probíhá snaha o podporu lokálních obchodů nebo vznik sdílených dílen, takzvaných fabrication labs. I v metropoli si tak každý může vlastnoručně opravit třeba poškozený nábytek a zabraňuje se plýtvání. „K patnáctiminutovému městu se přiblížíme tehdy, když bude každý čtvereční metr města plně využit pro různé činnosti. Chceme, aby školy nebyly večer mrtvými budovami, ale fungovaly jako společenská centra,“ vysvětluje Carlos Moreno. Také v Praze se už snažíme otevřít alespoň sportovní školní areály po vyučování veřejnosti. 

Abychom mohli žít znovu ve městech krátkých vzdáleností, musí se proměnit i územní plánování. To v minulých desetiletích v dobré víře jednotlivé funkce města spíš oddělovalo do separátních zón a využívalo možností tehdy levné individuální dopravy.

Carlos Moreno nedávno připravil přednášku i pro TED.\ Zdroj: YouTube | TED

Proč Vídeň potřebuje koordinátorku chůze?

Konference se zúčastní i Petra Jens, která je koordinátorkou Vídně pro pěší dopravu. „Mým úkolem není navrhovat, ale řídit diskuzi o možných zlepšeních. Každý druh dopravy ve městech takový komunikační a marketingový tým má, tedy kromě té pěší.“ Petra Jens musela lidem trpělivě vysvětlovat, proč je její pozice důležitá. Často byla médii obviňována z plýtvání veřejnými penězi, například po prvním vydání mapy se zajímavými cestami městem. Poté, co obyvatelé projevili o mapu obrovský zájem, a musela se proto nechat dotisknout, negativní kampaň utichla.

Snahy velkých evropských metropolí se do médií dostanou poměrně často. Úspěšné projekty ale vznikají i v menších českých městech. Na konferenci tak vystoupí například Radek Vincour, starosta města Uničov s 11 tisíci obyvateli. Už deset let se tu systematicky snaží o to, aby byl provoz na smíšených cyklostezkách příjemný jak pro cyklisty, tak pro chodce nebo maminky s kočárky. Jejich přístup může být inspirativní i pro Pražany, nedodržování pravidel a chybějící vzájemný respekt zhoršuje zážitek třeba z pohybu po frekventovaných trasách podél Vltavy.

Ve Vídni stoupá počet dětí, které do školy chodí pěšky (celkem 48 % dětí). Zvýšilo se i procento školáků jezdících na kole (dnes již 5 %). Změna proběhla na úkor automobilové dopravy, tu dnes využívá 13 % dětí, v roce 2014 to bylo 19 %.
Zdroj: wienzufuss.at

Organizace Pěšky městem se o bezpečnou chůzi stará přes 30 let

Spolek Pěšky městem vznikl z organizace Pražské matky. Ještě před sametovou revolucí, v květnu roku 1989, se skupina statečných žen rozhodla demonstracemi a průvody upozorňovat na špatný stav životního prostředí v metropoli. Od té doby se organizace soustavně věnovala problematice pražského ovzduší a regulaci automobilové dopravy.

Na rozvoj pěší dopravy v hlavním městě pak byly zaměřeny desítky projektů. Chodci se ve městě vyskytují všude, zlepšováním jejich podmínek spolek neopustil ani svoje další ekologické aktivity. I stromy totiž nesázíme ve městě samoúčelně, ale proto, aby se nám v ulicích lépe dýchalo a chodilo. Pokud myslíme na chůzi, dokážeme komplexně řešit i mnoho dalších problémů.

Pro chodce jsou často stresující mimoúrovňová veřejná prostranství, jako například podchody.
Zdroj: IPR Praha

Vydáme se i přímo do terénu

Druhý den konání akce se účastníci mohou těšit také na interaktivní workshopy. Osamu Okamura vám ukáže zlepšení přímo v ulicích okolo Karlova náměstí a porozumíte tomu, jak „číst“ město a pojmenovat jeho problémy. Možná byste chtěli lépe využít vnitroblok u vás doma, ale zjistili jste, že domluvit se se všemi vlastníky není vůbec jednoduché. Michal Křivohlávek ze spolku Bieno povede další workshop, kde se bude simulovat efektivní sousedské vyjednávání. A budete mít i možnost si vyzkoušet, jak se dláždí pražské ulice pod dohledem zkušeného mistra dlaždiče. 

Registraci na konferenci Pěšky městem můžete provést zde. Pokud jste se již stali členem klubu chodců s kartou Špacírka, máte vstup na konferenci zdarma. Špacírka je možnost, jak podpořit aktivity na podporu chodců ve městě a mít tak lepší pocit, že „nechodíte načerno“. Budete zároveň pravidelně dostávat informace o tom, co se v problematice schůdnosti města právě děje. Před registrací na konferenci si můžete Špacírku zakoupit a rovnou tak ušetřit.

Odborníci IPRu pro nové Územně analytické podklady definovali mnoho příležitostí pro lepší pěší spojení. Jaká se nachází v blízkosti vašeho bydliště?
Zdroj: IPR Praha

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.