Urban Talks
Hana Grohová
Prolomit systém a spojit město. Americká urbanistka Toni L. Griffin odhaluje a mění nespravedlivou strukturu metropolí

Představte si město, které bere ohled na sociální nebo ekonomické nerovnosti svých obyvatel. Jeho veřejné prostory, náměstí a čtvrti jsou postavené na společných hodnotách. Na takovém konceptu spravedlivého města pracuje se svým týmem americká urbanistka, designérka a profesorka na Harvardu Toni L. Griffin. Zkoumá, jak najít společnou řeč obyvatel při navrhování veřejných prostor. Přestože v amerických městech jako například St. Louis se Toni zabývá především rasovou segregací, její poznatky se dají přenést i do Evropy a aplikovat na řadě menšin, jako jsou třeba cizinci nebo LGBTQ+ komunita. O své zkušenosti se Toni Griffin podělila v Urban Talks.

Toni L. Griffin pracuje s komunitami ve městech a snaží se je vést k definování společných hodnot. Chce tak docílit spojení různých skupin.

Autor: Mike Belleme , Zdroj: Stoss

Na cestě k sociální spravedlnosti v St. Louis

Jedním z měst, kde se Toni L. Griffin snažila aplikovat svůj koncept spravedlivého města, je americké St. Louis. Leží na řece Mississippi, na hranici států Missouri a Illinois a podle Toni je stále silně rasově segregované. Linie, která spojuje dvě významné lokality v centru – Forest Park na západě a proslulý Gateway Arch na východě – je jakýmsi rovníkem města. Jih patří bohatším a většinou bělošským obyvatelům města, zatímco na severu žijí převážně Afroameričané. St. Louis je tedy rozděleno na dvě části, a to nejen geograficky, ale hlavně rasově, sociálně a ekonomicky. Toni se s týmem krajinářského studia Stoss zapojila do architektonické soutěže pro osmikilometrový koridor Chouteau Greenway, který měl spojit Forest Park a Gateway Arch. Jejich cíl zněl jasně: narušit stávající strukturu města, a docílit tak větší sociální rovnosti.

„Aby byl plán skutečně spravedlivý, vyžadoval prolomení východo-západní bariéry. Navrhli jsme úsek, který by spojoval i sever a jih a s tím zároveň další významná místa v St. Louis.“

Toni L. Griffin, urbanistka

Zatímco porota soutěže vyžadovala především spojení východu a západu St. Louis, Stoss přišel s nápadem vytvořit odbočku vedoucí ze severu na jih. Ta dává obyvatelům možnost cestovat z bohatší do chudší části a naopak, čímž napomáhá stírání rozdílů.

Výstavba Chouteau Greenway z východu na západ by pokračovala v tradici rasové segregace v St. Louis. Plán týmu Stoss s názvem „Loop and Stitch“ se rozhodl Greenway vést i ze severu na jih.(vizualizace má sever dole a jih nahoře).

Autor: Mike Belleme , Zdroj: Stoss

Spravedlivé soužití vypadá v Praze jinak než v Chicagu

Toni L. Griffin je profesorka městského plánování na Harvardu. Zaměřuje se na prostorové i rasové (ne)rovnosti v amerických městech a zkoumá, jakou roli hrají v systémové segregaci architekti a designéři. Už když na Harvardu studovala, přemýšlela, jak využít veřejného prostoru. Po studiu získávala zkušenosti v soukromé architektonické praxi. Postupně ale pozorovala, jak zásadně se na podobě architektury podepisuje bohatství určité části města a že podmínky obyvatel často nejsou jen nerovné, ale zcela nespravedlivé. V roce 2015 se vrátila na Harvard a stala se ředitelkou Just City Lab, kde společně se studenty pracují na konceptu „spravedlivého města (Just City)“.

Jak ve Spojených státech ovlivňuje život prostorová segregace a jak se na životě podepisuje bohatství určitých městských čtvrtí.\ VOX media

Ve spravedlivém městě mají všichni lidé a komunity stejné příležitosti a možnosti rozvíjet své ekonomické i sociální předpoklady. Koncept „Just City“ představuje také soubor hodnot, které jsou v daném městě potřebné k vytvoření větší rovnosti při soužití obyvatel. Hodnoty ovlivňují celý proces městského plánování. A v různých koutech světa mají odlišný význam.

„Když jsme vytvořili tuto definici, nemysleli jsme si, že bude všude vypadat i fungovat stejně. Spravedlivá Praha bude úplně jiná než spravedlivé Chicago, New Orleans nebo Johannesburg. Mohou si být podobná, ale náš politický a kulturní kontext je rozdílný a utváří různé podmínky sociální spravedlnosti.“

Toni L. Griffin, urbanistka

Toni L. Griffin získala architektonické a urbanistické zkušenosti v soukromém i veřejném sektoru. Spolupracovala i s vládou Baracka Obamy.

Zdroj: Just City Lab

Koncept „Just City“ není jen o rasové nerovnosti

Během své architektonické a urbanistické praxe Toni spolupracovala s americkým studiem SOM, vedla významné komunální projekty jako například Washington Nationals Ballpark District v hlavním městě Spojených států a podílela se na strategii obnovy Detroitu. Zároveň posbírala dostatek zkušeností pro vytvoření nástrojů k měření sociální spravedlnosti ve veřejném prostoru. Ty aplikovala i ve zmíněném projektu St. Louis Chouteau Greenway. 

Návrh studia Stoss narušil dosavadní strukturu města, která St. Louis půlila vedví.. Podle Toni L. Griffin jejich projekt ukázal, že i spojení severu a jihu je důležité a vytváří infrastrukturu mezi významnými městskými a univerzitními budovami, a navíc může přispět k vyrovnání některých sociálních a ekonomických nerovností.

Smyčka (the Loop) spojuje několik významných univerzitních budov a steh (the Stitch) vede ze severu na jih.
Zdroj: Stoss | Foto: Mike Belleme

„Myslím si, že máme povinnost zpochybňovat zaběhlé strategie způsoby, které jsou smysluplnější a prospěšné pro odstranění nespravedlnosti. Je to pro nás příležitost narušit systém a vytvořit spojení, které přináší větší hodnotu a autenticitu,“ říká Toni L. Griffin. Na příkladu St. Louis lze ukázat, jak použít nástroje pro vybudování spravedlivého města, které Toni rozvíjí se svými studenty na Harvardu. Jak se ale jejich nápady dají použít i jinde na světě? Přestože Toni v Americe pracuje převážně s rasovou nerovností, tvrdí, že koncept „Just City“ se dá efektivně přenést i do Evropy. Jejich nástroje totiž neřeší pouze rasu. Společnost často přehlíží řadu menšin a vnímá je jako „jiné“. Může to například být LGBTQ+ komunita, imigranti a cizinci nebo v určitých případech i ženy. A i pro tyto skupiny se dají nástroje z dílny Just City Lab využít.

V přednášce Urban Talks Toni L. Griffin dále přibližuje jednotlivé ukazatele nespravedlnosti ve městě, které zkoumá. Vysvětluje, co to je Just City Index a představuje koncept Patterned Language, který často zásadně ovlivňuje podobu našich měst. Kromě St. Louis uvádí i další případy, jak tyto nástroje využít – například v americkém Pittsburghu. 

Příští Urban Talk bude opět patřit Harvardu. 21. dubna vystoupí profesor ekonomie a jeden z nejvýznamnějších světových ekonomů Edward Glaeser a vysvětlí, jak města podporují silné stránky lidí a jak se proměnila v současné pandemii.

Podívejte se na záznam Urban Talks s Toni L. Griffin.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.