Hana Grohová
Spojení města a přírody. Špičky krajinářské architektury promluví na konferenci Next Landscapes

Efektivní plánování městské i příměstské krajiny a zeleno-modrá infrastruktura jsou dnes pro města zcela zásadní nejen v tom, jak lze čelit dopadům klimatické změny, rapidní urbanizaci nebo jak budovat moderní infrastrukturu 21. století. V těchto oblastech je krajinářská architektura klíčová – a může městskému plánování pomoci. První ročník online konference Next Landscapes vysílané z CAMPu se uskuteční 13. a 14. října a vystoupí zde světoví odborníci v oboru. Mette Skjold představí práci dánského ateliéru SLA, který například navrhoval, jak omezit rizika bleskových povodní v Kodani. Tao Zhang promluví o ekologické práci studia SASAKI a Matthew Potteiger ukáže, co spojuje zemědělství, jídlo a krajinu. Architekti a odborníci budou diskutovat nad přístupy, kterými může krajinářská architektura obohatit město.

První ročník online konference Next Landscapes vysílané z CAMPu se uskuteční 13. a 14. října a vystoupí zde světoví odborníci v oboru. Mette Skjold představí práci dánského ateliéru SLA, který například navrhoval, jak omezit rizika bleskových povodní v Kodani. Tao Zhang promluví o ekologické práci studia SASAKI a Matthew Potteiger ukáže, co spojuje zemědělství, jídlo a krajinu. Architekti a odborníci budou diskutovat nad přístupy, kterými může krajinářská architektura obohatit město.

Revitalizace ostrova Štvanice je jedním z krajinářských projektů, kde se Praha plánuje zaměřit na ekologii a životní prostředí.

Zdroj: IPR Praha

Město versus klimatická změna

Města se učí reagovat na rapidní urbanizaci i na změnu klimatu a toto téma hraje stále důležitější roli. Řeší se, jak vybrat rostliny, aby byly lépe klimaticky odolné, udržování biologické rozmanitosti hmyzu nebo jak hospodařit s dešťovou vodou, aby zůstala na místě nebo se zpomalil její odtok. 

Vsakování dešťovky do půdy doplňuje hladinu podzemních vod, zadržené srážky šetří pitnou vodu nebo slouží pro zalévání, praní či splachování. Klimatické změny mají vliv i na vznik extrémních dešťů, které následně způsobují lokální záplavy. Takový problém měla i Kodaň a na řešení se podílelo krajinářské studio SLA. Jeho ředitelka a architektka Mette Skjold proto vystoupí na konferenci Next Landscapes.

Soutok Berounky a Vltavy se nachází v záplavovém území. IPR Praha zde plánuje založení příměstského parku Soutok a chce se zaměřit na ochranu místní krajiny.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Jak využít dešťovku

Ateliér SLA pracoval na projektu Cloudburst Management Plan v Kodani, který je jedním z nejkomplexnějších návrhů adaptace na klimatickou změnu. Týká se osmi kodaňských čtvrtí a spočívá ve snaze omezit rizika silných bouří a bleskových povodní. Kodaň je totiž velmi náchylná na změny klimatu, a to hlavně co se týče zvyšování hladiny oceánů. Podnětem k řešení situace se stala série silných dešťů v roce 2011, která způsobila škody v hodnotě skoro jedné miliardy eur.

Kodaň v reakci na to přebudovala svůj odtokový systém. Plán se zaměřil na oddělení dešťové a odpadní vody a na změnu pouliční struktury tak, aby se ulice v případě silného deště přeměnily v řeky. Voda z nich se pak odvádí do odpadních vod nebo do retenčních nádrží. Projekt doplnily i plány na využití městské krajiny – vytvoření zelených střech nebo zahrad, které mají zabránit tomu, aby dešťová voda odtékala přímo do kanálu.

Mette Skjold ve své praxi pracovala na projektech rozvoje venkova i měst po celém světě. S ateliérem SLA se zaměřují na vytváření moderních a přizpůsobivých měst – zjišťují, jak využít nových technologií v oblasti krajiny, designu a udržitelnosti, aby mohli navrhovat architekturu, která reaguje na současné problémy. I o tom promluví Mette Skjold na konferenci Next Landscapes.

*Kodaň ohrožuje změna klimatu hlavně kvůli rostoucí hladině oceánů a bleskovým záplavám. Proti těm město bojovalo pomocí projektu Cloudburst Management Plan.

Zdroj: Oppla*

Obnova městské krajiny

Krajinářský designér Tao Zhang se snaží kombinovat ekologii a architekturu. Učí na prestižních amerických univerzitách jako Harvard nebo MIT a pracuje pro americké studio SASAKI, které má širokou škálu zaměření – od architektury přes návrhy interiérů, urbanismus až po krajinářskou architekturu. Svým projektům se snaží dát udržitelný a ekologický rozměr.

Tao Zhang chce propojit propast mezi vědou a architekturou, protože si myslí, že věda může designérovi pomoct v porozumění socio-ekologického systému. Svou filosofii využil například při revitalizaci hornaté krajiny v čínském městě Chengdu, jehož přírodu poškodilo neekologické zemědělství a lesnictví. Cílem studia SASAKI bylo zdejší krajinu obnovit. Vybudovali veřejný park, postarali se o ochranu místní fauny a flóry a obnovili i přirozený vodní systém. Přitom ale také vytvořili spoustu možností pro rekreaci obyvatel Chengdu.

Městskou krajinu může ohrožovat i nešetrné hospodaření s přírodou. Krajinu v Chengdu se snažilo obnovit studio SASAKI.

Zdroj: SASAKI

Zemědělství v srdci města

Matthew Potteiger je profesorem krajinářské architektury na SUNY College v Syracuse ve Spojených státech. Jeho expertizou je hlavně zemědělská produkce a potraviny v propojení s krajinou. Podporuje například lokální pěstování a výrobu jídla. Toho lze podle Matthew Potteigera docílit například využitím komunitních městských farem. Zemědělská půda kvůli urbanizaci ubývá, jenže právě městské zemědělství by mohlo pomoct při zajišťování kvalitní a zdravé výživy.

Tak funguje i Salt City Harvest Farm v Syracuse, která podle Matthew Potteigera vznikla z několika komunitních zahrad. Místní zde vybudovali hospodářství a dnes se tu scházejí, aby si sami vypěstovali jídlo. Nejen že produkují různé druhy zeleniny, vytváří se tu i unikátní komunita, která se sestává hlavně z amerických přistěhovalců.

Zdrojem zdravých a čerstvých potravin může být produkce z městských komunitních zahrad a farem.

Zdroj: Salt City Harvest Farm

O své zkušenosti a nápady se na konferenci Next Landscapes podělí například také urbanista a krajinář Michael Schwarze-Rodrian, který zastupuje Německo v Evropské komisi a představí udržitelný městský rozvoj. Dále vystoupí biolog a ekolog Ingo Kowarik, krajinářský architekt ve studiu Karres en Brands David Kloet nebo německá odbornice na krajinu a životní prostředí Helge Herbst.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.