Pavel Fuchs
Známe vítěze. Mezinárodní porota dnes vybrala návrh na proměnu Florence od architektů UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS

Florenc je brownfieldem uprostřed Prahy. Ve finále mezinárodní soutěže se rozhodovalo mezi třemi týmy, které hledaly možnosti, jak do této komplikované části města vrátit život. Cílem návrhu studií UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS je propojit lokalitu s okolními částmi metropole. Vzniknou tu stovky bytů, nové ulice s obchody i náměstí. Jak se promění autobusové nádraží? Kde bude tržnice? A je návrh odolný proti změnám klimatu?

Autobusové nádraží je ve vítězném návrhu dvoupodlažní. Takové řešení šetří cenné pozemky ve městě a je i bezpečnější, protože se pohyb cestující nekříží s projíždějícími autobusy.

Zdroj: Unit, A69 a Marko & Placemakers

Čtvrť, kde se bydlí, pracuje i nakupuje

Báli jste se, že na Florenci vyrostou neosobní kancelářské budovy roztroušené volně v prostoru? Přesně tomu se tým složený ze studií Unit, A69 a Marko&Placemakers chtěl vyhnout. Čtvrť budou tvořit tradiční ulice, vymezené fasádami domů s obchody a restauracemi v přízemí. Návrh propojuje všechny okolní čtvrti a zaceluje rány, které na Florenci zanechaly hlavně dopravní stavby. Plánované bloky domů jsou relativně malé a nepravidelné. Budou se tu totiž křížit cesty mnoha lidí a je třeba aby byla lokalita dobře prostupná.

Nově navržené bloky domů jsou relativně malé, aby byla čtvrť dobře průchozí pro pěší.

Zdroj: Unit, A69 a Marko & Placemakers

Na křižovatkách cest pak vzniknou malá náměstíčka s dostatkem světla a každé takové veřejné prostranství bude mít svůj vlastní charakter. V důležitých bodech jsou navržené drobné dominanty (třeba vyšší dům na nároží), které vám pomohou s orientací. A co se bude dít uvnitř domů? Autoři v plánech vyznačili parcely pro deset typů bydlení. Najdete tu tak byty pro singles, studenty i důchodce, domy nájemní i ty určené pro zaměstnanecké bydlení. Vše je namíchané s pracovními příležitostmi a komercí tak, aby nikde během dne nevznikaly mrtvé zóny. 

Ještě před magistrálu do ulice Na Florenci tým umístil multifunkční stavbu, inspirovanou prvorepublikovými paláci. Tady by svoje místo měla najít i kultura. A trojúhelník, který vytvářejí dvě ramena Negrelliho viaduktu u Křižíkovy ulice, vybízí k přeměně na městskou tržnici. Stánky a krámky mohou totiž obsadit i oblouky přímo pod mostem.

Ulice nejsou pravoúhlé, na křižovatkách cest proto vznikají příjemná nepravidelná náměstíčka.

Zdroj: Unit, A69 a Marko & Placemakers

Z autobusu přímo do metra

Florenc ale nepřijde ani o svou současnou klíčovou funkci, kterou je autobusové nádraží, spojující Prahu s celou Evropou. To dnes neefektivně zabírá rozlehlou plochu a umrtvuje rozvoj celé lokality. Pohyb cestujících se navíc nebezpečně kříží s přijíždějí autobusy. Nové řešení je dvouúrovňové. Autobusy budou přijíždět na plochu v úrovni terénu, zatímco odjezdová stání najdete pod zemí. Pokud budete dobíhat na poslední chvíli, jistě využijete přímé spojení s vestibulem metra.

Nový podzemní vestibul autobusové stanice bude přímo propojen se zastávkou metra.

Zdroj: Unit, A69 a Marko & Placemakers

Zásadním problémem byl přístup k dosud odtrženému Žižkovu. Ten studie přibližuje hned dvěma způsoby. První je systém vyvýšených lávek nad železnicí. Druhým je celková úprava křižovatky Husitská a Trocnovská, kde by mělo vzniknou nové Trocnovské náměstí. 

Přeměna území potrvá mnoho let a třeba nad definitivní podobou magistrály ještě nepanuje všeobecná shoda. Při přestavbě autobusového terminálu bude zase potřeba náhradní plocha, odkud budou moct spoje odjíždět. V daleké budoucnosti tu možná přibude další železniční zastávka regionálních vlaků, ukrytá v tunelu Nového spojení 2. Autoři proto museli navrhnout i to, jak území rozvíjet postupně a připravit ho na různá stádia vývoje.

Z jakých návrhů porota vybírala?

Do finále několik měsíců trvající soutěže se dostaly projekty tří týmů. Před konečným rozhodnutím byly představeny na výstavě v CAMPu, v rámci níž se sbíraly také komentáře občanů. Na společném druhém místě se umístily návrhy zbylých dvou týmů, které přinesly rovněž mnoho dobrých postřehů a analýz, jak zlepšit život v Praze.

Tým De Architekten Cie., M2AU a Lola Landscape Architects se zaměřil na budoucí podobu magistrály, kterou navrhoval snížit a začlenit do běžné uliční sítě Florence. Výraznou částí návrhu je také vytvoření stupňovitých zelených střech na většině domů a požadavek na regulaci maximální délky fasády na 50 metrů. Takový rozměr je totiž pro domy v Praze typický a vytváří příjemné prostředí. Architekti ze studií AGPS Architecture, Atelier Girot a IBV Hüsler zase budovy umístili více k železnici, aby se mohl co nejvíce rozvinout potenciál parku na kolem Muzea hlavního města Prahy.

Jedním z návrhu, který se dostal do finálního výběru byla i studie týmu De Architekten Cie., M2AU a Lola Landscape Architects. Inspirativní je umístění terasovitých střešních zahrad na většině domů.

Zdroj: De Architekten Cie., M2AU a Lola Landscape Architects

Vodu bude ohřívat teplo kanalizace

Všechny návrhy si musely poradit s ekologickými výzvami. Vítězný tým do studie zapracoval i různá netradiční řešení. Pomocí tepelných čerpadel tak může být získáváno teplo na ohřev vody z kanalizační stoky, která prochází východní částí území. Podobný systém už používají třeba v Helsinkách, Oslu nebo Curychu. Samozřejmostí je instalace fotovoltaických panelů na střechách budov a dostatek nabíjecích míst pro elektromobily. 

Rychlost větru nebo vývoj teplot v jednotlivých částech čtvrti byly zkoumány pomocí počítačových modelů. Díky softwaru autoři eliminovali místa náchylná k přehřívání a navrhli zeleň tam, kde bude opravdu přispívat k ochlazování okolí. Orientace ulic zase přispěje k příjemnému proudění vzduchu.

Dešťová voda z území se bude sbírat do podzemních nádrží a využívat k zalévání. V plánu bylo třeba vše vymyslet tak, aby se prostor pro zeleń nekřížil s vedením technických sítí.

Zdroj: Unit, A69 a Marko & Placemakers

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.