Marie Valentová
Do banky, na kávu nebo na promítání? Ve funkcionalistickém paláci Atlas najdete jedno z nejstarších kin v Praze

Období první republiky palácům přálo. Po celém městě začaly místo měšťanských domů vyrůstat majestátní stavby s mnoha funkcemi. Sídlil v nich obchod, podnikání i kultura. Secesní architekturu pionýrů, jakými je Koruna na Václavském náměstí z doby první světové války, brzy nahradil funkcionalismus. V tomto stylu vznikl také palác na dnešní Florenci, který zůstal přes 80 let věrný svému původnímu účelu.

Na trase jedné z prvních tramvají

Pomezí Nového Města, Těšnova a dynamicky se rozvíjejícího Karlína mělo v době, kdy se Praha teprve stávala velkoměstem, velký potenciál. Z dnešní Florence také vedla jedna z prvních tramvajových tratí, která průmyslová předměstí Karlín a Libeň spojovala s centrem. I sem tedy, po Václavském náměstí nebo po Holešovicích, zamířila výstavba moderních paláců a obchodních center ve stylu funkcionalismu. Na Poříčí tak vznikla Bílá labuť, která mohla svou moderností konkurovat i západní Evropě. O pár let později vznikl na nároží Sokolovské a ulice Na Štvanici další funkcionalistický dům.

Pohled na nároží dnešních ulic Sokolovské a Na Štvanici v roce 1910. Tady o 30 let později vyrostl funkcionalistický palác.

Zdroj: Archiv Hlavního města Prahy

Další snímek je průhled Sokolovskou od dnešní Florence směrem k viaduktu.

Zdroj: Archiv Hlavního města Prahy

Poloha v důležité křižovatce, velkorysé rozměry i materiály. Palác Atlas navrhli Gočárovi žáci Jan Svoboda a František Stalmach ve stylu tzv. emocionálního funkcionalismu, což je pozdní fáze tohoto směru. Projevuje se v zaobleném nároží paláce i v jeho umělecké výzdobě sochařskými reliéfy. Pásová okna nebo chromované ocelové prvky pak patří k prvkům „klasického“ funkcionalismu. Jeho pozdní, emocionální fáze se vrací k pojetí architektury jako umění a klade větší důraz na estetiku. Stavba byla dokončena v roce 1942, 3 roky po zmíněné Labuti.

Kultura a banka v symbióze

Přízemí připadlo reprezentativnímu prostoru banky, první patro kavárně a suterén kinosálu. Vyšší patra pak byla určena bytům a kancelářím. Budova v 90. letech prošla rekonstrukcí a přišla o původní plášť, takže ztratila část svého funkcionalistického výrazu. Části interiérů, umělecké výzdoby i další prvky ale zůstaly. A stejně tak funkce, což je mezi velkými stavbami v centru dost výjimečné.

Obklady z keramiky, umělecká výzdoba a hravé zaoblení. Architektura Atlasu vychází z umělecké odnože funkcionalismu a inspiruje se Erichem Mendelsohnem.

Zdroj: Archiv IPR

Atlas se tak řadí mezi nejdéle působící pražská kina, ve službách je totiž přes 80 let. Náskok má více než stoletá Lucerna otevřená v roce 1907, Světozor, který zahájil promítání v roce 1914 nebo kino Aero z roku 1933. Během 20. až 40. let, zlaté éry československého filmu, byste našli kinosály zasazené do zajímavé architektury téměř na každém kroku, od paláce Adria a Koruna nebo hotelu Juliš přes palác Olympic po dům U Modré štiky či další. Většina však zanikla a jenom několik jich na stejném místě funguje dodnes.

Kino Atlas se v průběhu let měnilo. Za komunismu fungovalo pod jiným názvem, v roce 2002 ho poničila povodeň a loni se ho provozovatel rozhodl zavřít. Letos se díky novému nájemci opět otevírá pro diváky.

Zdroj: Archiv IPR

související

Ahoj! V září 2022 jsme spustili základní verzi nového webu. Před spuštěním jsme provedli uživatelské testování, ale to pravé uživatelské testování je to, které probíhá právě teď.

Budeme rádi, když se dozvíme, jak se Ti web používá, jestli Tě napadá, jak ho vylepšit nebo Ti na něm něco chybí, případně pokud narazíš na nějakou chybu. Děkujeme!

Dej nám feedback →

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.

Poslechněte si audio příspěvky od Iwana Baana v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.