Pavel Fuchs
Kdo navrhne novou Florenc? Podívejte se, jak o své práci přemýšlí pět mezinárodních týmů

Hlavní město ve spolupráci s vlastníky pozemků na Florenci pořádá urbanistickou soutěž, která v budoucnu ovlivní podobu celé nové čtvrti v centru města. Týmy nenavrhují konkrétní budovy, ale plán, který budou v budoucnu vyplňovat i další tvůrci. Špičková porota s Winy Maasem, zakladatelem studia MVRDV, přilákala ty nejzkušenější světové architekty a urbanisty. Pět vybraných mezinárodních týmů již připravuje zatím tajné návrhy. Tvůrci na svých minulých projektech ukázali, proč je nutné myslet zároveň na celé město i detail zábradlí. Pomůžou jim principy ze slavných realizací v Kodani, Rotterdamu nebo Curychu při přípravě nové Florence?

Oblast označená červenou čárou je územím řešeným v soutěži, týmy ale musí reagovat i na veřejná prostranství v zelené zóně a navrhnout jejich další rozvoj. Pro modře ohraničené území magistrály navrhnou studia vhodné principy, nesmí ale znemožnit jiné řešení komunikačního tahu v budoucnosti.

Zdroj: ONplan

Florenc je největším brownfieldem v samotném historickém centru Prahy, ze kterého vyjíždějí přímé autobusové spoje do celé Evropy. Území ovšem z této strategické polohy nijak netěží. Metropoli se podařilo najít shodu na přípravě urbanistické soutěže s hlavními vlastníky pozemků v lokalitě (ČSAD Praha Holding a Masaryk Station Development), vítězné řešení se promítne do změny územního plánu. Původní rozsáhlý projekt od architektky Zahy Hadid sahající až k pražské magistrále se nebude realizovat v plné míře. Penta Real Estate zde podle tohoto návrhu postaví pouze dva objekty, pozemek pro zamýšlenou třetí budovu je nově zařazen do řešeného území soutěže. ČSAD Praha holding provozující autobusové nádraží by tento dopravní uzel ráda zakomponovala do nové polyfunkční čtvrti s ulicemi, které propojí Karlín a Nové Město.

Pět vybraných mezinárodních týmů se v současnosti snaží vymyslet organizaci celého území. V komplikovaném prostoru přetnutém magistrálou musí respektovat nově vznikající stavby i plánované rekonstrukce ulic Na Florenci a Na Poříčí. Jak budou vypadat jejich konkrétní řešení ještě nemohou veřejnosti odtajnit, proto v rámci srpnových Urban Talks mluvili v CAMPu o svých zkušenostech z minulých projektů a o tom, jakým způsobem přemýšlí o problematických územích měst.

BIG: Lidé sledovali stavbu celé čtvrti z veřejné plovárny

Původem dánská firma BIG na projektu spolupracuje s místním ateliérem A8000. Pro kodaňské studio je typické, že se do samotného návrhu snaží od počátku vtáhnout místní komunitu. Zástupce týmu, architekt Joao Albuquerque, představil například kultivaci bývalého přístavu v Aarhusu. Proměnu celé lokality BIG odstartoval pomocí veřejných prostranství, teprve později vznikaly budovy. Jako první se v Aarhusu objevila plovárna, která v lokalitě probudila život. Z již hotových bazénků pak návštěvníci pozorovali jeřáby při stavbě celé přístavní čtvrti. I proto si studio váží aktivit, které se už teď dějí v lokalitě Florence.

V přístavní čtvrti dánského Aarhusu vznikla záměrně veřejná plovárna dříve než budovy.

Zdroj: BIG

Jednou z dalších známých realizací BIGu je skoro kilometr dlouhý veřejný prostor v Kodaňské čtvrti Nørrebro – park Superkilen. Prostřednictvím dotazníků měl každý obyvatel možnost rovnou nakreslit, jaké prvky by si v prostoru představoval. Park tak spojil pestrou paletu národností žijících v okolí. Emigranti do podob ideální lavičky nebo houpačky často promítli mobiliář své rodné země. Fotka líbivého slepence prvků od Jamajky po Japonsko, doplněného výraznými barvami povrchů, se ocitla na Instagramu mnoha návštěvníků Dánska.

Vybavení parku Superkilen je pestré a pyšní se mobiliářem z mnoha zemí. Podobně různorodé je složení obyvatel čtvrti Nørrebro.

Zdroj: BIG

UNIT, Marko & Placemakers a A69: Důležitá je kreativní vytrvalost

Práce kanceláří UNIT, Marko&Placemakers a A69 už Prahu ovlivňují. Boris Redčenkov ze studia A69 dnes projektuje například přestupní uzel Praha-Smíchov, kam se přesune část autobusové dopravy z nádraží Na Knížecí.

„Skoro rok jsme jako architekti moderovali debatu, díky které Na Knížecí vznikne nové náměstí a na Smíchovském nádraží velmi velkorysá platforma, která překračuje kolejiště a veškerou dopravu pojme.”

Boris Redčenkov, A69

Dnes se oblast Kyjí-Hutí skládá ze skupin bytových a rodinných domů oddělených rozvojovými plochami. Jejich zastavění řešila urbanistická studie z dílny UNIT architektů.

Zdroj: IPR Praha

UNIT architekti dostali v urbanistické studii Kyje-Hloubětín příležitost vytvořit budoucí centrum rezidenční lokality Na Hutích. Lokalita se skvělou dostupností na metro B přivítá 10 tisíc nových obyvatel. Studio se ale dnes podílí i na organizaci Palmovky, místa podobně silně zatíženého dopravou jako Florenc. Marko & Placemakers navrací zástavbu do za socialismu vybouraného předpolí bratislavského mostu SNP. Igor Marko představil i návrh londýnského parku Northala Fields: „Navázali jsme vztah s celou komunitou a museli kreativně vyřešit nedostatek financí. Park tak vznikl v podstatě úplně zadarmo, byl vytvořený z deponie stavebního odpadu.“

„Úplně na začátku jsme museli definovat, kde je hranice města a kde začíná krajina, aby to bylo přesvědčivé a respektované do budoucna.“

Filip Tittl, UNIT architekti

Celá Bratislava sleduje vývoj v lokalitě Vydrica zničené při stavbě mostu SNP v 70. letech. Čtvrť přímo pod bratislavským hradem navrhuje studio Marko & Placemakers.

Zdroj: Marko & Placemakers

ZUS: Opuštěnou část Rotterdamu díky crowdfundingu oživila žlutá lávka

I studio ZUS se už dvacet let snaží spojovat urbanismus, krajinotvorbu a architekturu v jeden funkční celek. Pro zahraniční odborníky je ale výzvou pochopit všechny aspekty Florence. A proto také pracují v týmech s českými studii. ZUS pomáhá pražská specifika pochopit atelier KOLMO. Nizozemský atelier se však s podobným prostorem již také setkal, blízko rotterdamského centrálního nádraží.

Most Luchtsingel se rozbíhá do tří směrů. Nastartoval nový život v celé čtvrti.

Zdroj: ZUS

V místě byla zastavena výstavba kancelářských budov. Zbyla nevábná plocha okupovaná hlavně auty a přetnutá železnicí. Studio vzalo osud rozhraní několika čtvrtí do svých rukou. Navrhlo výraznou 400 metrů dlouhou žlutou lávku pro pěší, opět spojující po desítky let roztržené ulice a parky. Most prochází i již existujícími stavbami. Projekt pojmenovaný Luchtsingel slouží od roku 2014 a byl financován převážně pomocí crowdfundingové sbírky. Architekti v oblasti navrhli dalších 75 změn. V dalších fázích se studio zaměřilo na opuštěné budovy v okolí. Ty dnes mají pestře vybavený parter, slouží mladým podnikatelům a na střechách přibyly zelené plochy dokazující, že produkce potravin je možná i ve městě. ZUS se tak bude snažit zvrátit situaci, kdy skvěle přístupná Florenc z lehce dosažitelné dopravy těží jen málo výhod. Využije zkušenosti i z dalších projektů, jako bylo okolí nádraží v Lucernu.

„Často je mnohem lepší pracovat s menšími a třeba i dočasnými projekty. Nesnažíme se vynutit jeden obrovský a definitivní zásah, ale postupně nastartovat novou energii celé čtvrti.“

Kristian Koreman, studio ZUS

Prostor čtvrti byl rozbitý do několika výškových úrovní a chodcům proto nebyl příjemný.

Zdroj: ZUS

AGPS: Dobrý projekt musí být připraven na změnu

Ateliér AGPS se už v roce 2018 představil v Galerii Jaroslava Fragnera. Výstava tehdy zkoumala, jak se v průběhu času měnily vybrané projekty studia. I studio AGPS si je totiž vědomo toho, že ideální konečný stav je málokdy dosažen. Studio má s lokalitou zničenou víceproudou silnicí zkušenost z curyšského Schwamendingenu. Ránu v zeleném předměstí má do roku 2024 zahojit ambiciózní návrh zakrytí automobilového provozu a vytvoření promenády přirovnávané k newyorské High Line. Součástí práce na projektu je i tvorba detailních modelů v měřítku 1:1. Architekti takto například velmi pečlivě prověřili, zda bude město schopné udržovat elegantní osvětlení tvořící souvislý 1,5 kilometru dlouhý pás.

„Někdy musíme přijít jen se základními a přímočarými principy, jako u kampusu firmy Adidas v Herzogenaurach. Dobré projekty jsou totiž připravené na změnu, například u bývalého vojenského areálu v Seewen jsme vůbec netušili, kdo bude v budoucnu investorem či jak rychle se bude areál rozvíjet. Naše struktura je tak připravená na různé budoucí funkce využití.“

Matěj Draslar, AGPS

Studio AGPS právě v Curychu realizuje zakrytí části silničního tahu. Čtvrt Schwamendingen už nebude obtěžována hlukem. Naopak získá novou parkovou promenádu.

Zdroj: AGPS

De Architekten Cie.: Soukromý a veřejný prostor musí být vyvážený

Studio De Architekten Cie. představilo hlavně svůj projekt revitalizace doků NDSM v Amsterdamu. Navrhování ateliéru je ovlivňováno interakcí mezi minulostí, která je na místě vždycky přítomná, a budoucím využitím. Pečlivě také přemýšlí o cestách, které na dané místo vedou. „Vážíme si veřejného prostoru, který v přístavu zastupuje loděnice zakoupená městem, ale i soukromých nemovitostí. Ty totiž do jisté míry financují rozvoj volně přístupných míst. Naší úlohou je tyto různé způsoby využití vybalancovat.“ Branimir Medic, De Architekten Cie A dodává: „Už jsme v pozici, kdy renovujeme budovy postavené zakladateli našeho ateliéru. Například EDGE Amsterdam West je kancelářským komplexem z roku 1970, který jsme nechtěli demolovat, ale adaptovat.“ Představa o ideálním pracovním prostředí se v průběhu let změnila, nově zastřešené nádvoří teď slouží k tomu, aby k sobě celá komunita zaměstnanců měla blíže. Tým dále doplňuje brněnské studio M2AU a LOLA landscape architects z Rotterdamu.

V bývalých docích NSDM se studiu De Architekten Cie. podařilo zkombinovat veřejné i soukromé zájmy.

Zdroj: De Architekten Cie

Každý z účastníků soutěže se snažil ukázat, že se vždy věnuje všem aspektům území. A o urbanismu a architektuře přemýšlí jako o jedné disciplíně. Architekti a urbanisté mají také podporu ve specialistech například na dopravní či ekologická řešení. Před Urban Talks  proběhl i druhý soutěžní workshop, kdy se všechny týmy setkaly s porotou v CAMPu. Ta vede se soutěžícími v průběhu práce na projektu dialog. Finální řešení budou odevzdána v polovině listopadu. V druhé polovině listopadu se můžeme těšit na výstavu všech soutěžních návrhů, která proběhne v CAMPu.

Na celé Urban Talks se můžete podívat díky CAMPUJ.ONLINE v sekci záznamy:

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.