Marie Zákostelecká
Nora Třísková
Místo, kde se vařilo 500 let pivo. Co zbylo z jeho dávné slávy?

Opět jsme nahlédli do archivu IPR Praha, kde jsme tentokrát objevili fotografie zaniklého Černého pivovaru, funkcionalistického skvostu, který stále spoluutváří dolní stranu Karlova náměstí. Za jeho stavbou stojí architekti Karel Kotas, Ladislav Machoň, Alois Bílek a Jaroslav Benda. Pojďme se podívat jaká je historie místa, kde se pivo vařilo již od roku 1377.

Světlý dům sloužil mnichům cisterciánského řádu, tmavý dům lidé znali pod názvem Pflanzrův Černý pivovar.

Autor: Archiv IPR Praha | 1932

Šestipatrový dům postavený podle návrhů architekta Karla Kotase nese znaky funkcionalismu. Ne však takového, jak ho známe od Miese van der Rohe a jeho brněnské vily Tugendhat nebo Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla s Veletržním palácem v Holešovicích. Jako u jednoho z prvních objektů totiž styl směřuje k velkoleposti a klasicizující formě. Tento druh funkcionalismu je později charakteristický například pro Národní technické muzeum.

Tmavá fasáda domu z černé žuly odkazuje na název současný, ale i minulý. Barva ctí historické souvislosti a památku pivovaru, který zde dříve stával. Pojďme se tedy společně vrátit v čase ještě dál než do 30. let 20. století. První zmínky o zástavbě pochází z roku 1377, od té doby původní domy č.p. 291 a 292 měnily svůj styl a funkci. Na snímcích z roku 1932 a 1933 můžeme rozpoznat, že jeden z domů (se světlou fasádou) si zachoval barokní vzhled. Patřil k cisterciáckému klášteru a nazýval se Vyšebrodský. Druhý (s tmavou fasádou), byl Novoměstský obecní pivovar zvaný Zlatý lev či Pflanzrův Černý pivovar, a dospěl do klasicistní podoby. Oba potkal stejný osud a to demolice na začátku 30. let 20. století.

Na místě domu dříve stál Černý pivovar, budova jej dodnes připomíná svou černou žulovou fasádou.

Zdroj: Archiv IPR Praha | 1935

Domy stály na Karlově náměstí více než 555 let.

Zdroj: Archiv IPR Praha | 1933

První zmínky o jejich existenci pochází z roku 1377.

Zdroj: Archiv IPR Praha | 1932

Demolice smetla domy z mapy Prahy na začátku 30. let 20. století. Dodnes je připomíná reliéf se zlatým lvem na budově, která zde dnes stojí a je zachycena na první fotografii tohoto článku.

Zdroj: Archiv IPR Praha | 1933

Domy z mapy zmizely, malý odkaz ale přeci jen zanechaly. V zadním dvoře byla objevena původní roubená studna a stavba, jež domy nahradila, má výše zmíněnou černou barvu fasády. Reliéf se zlatým lvem a nápisem „Černý pivovar” od Franty Bžocha navíc dodnes připomíná minulost území. Dříve lev z reliéfu shlížel na funkcionalistickou restauraci od architekta Ladislava Machoně a pyšnil se nad neony od grafika Jaroslava Bendy nebo okenními vitrážemi od Aloise Bílka. Dnes může ze svého místa jen mhouřit oči nad obchody umístěnými do stejných prostor a s nimi spojeným barevným reklamním smogem.

Točené pivo si v Černém pivovaru U zlatého lva už bohužel neobjednáte, po znovuotevření hospod a restaurací ale můžete zkusit navštívit jiné podniky z pražské pivní ZOO. Hospody U Černého vola, U Zlatého tygra nebo U Buldoka, restaurace Červený jelen, U Veverky, U Zlatého slona nebo pivnice U Hrocha snad poslouží jako dostatečná náhrada.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.