Poznej Prahu
Antonín Štička
Překvapení za betonovým Černým mostem. Procházka přes historické Kyje, na oceněnou vyhlídku až do geologické zahrady

Lokalita mezi Černým Mostem a železnicí z Prahy do Kolína je velice bohatá na přírodní památky, rezervace a další zajímavosti. Prakticky celá oblast spadá do přírodního parku Klánovice – Čihadla a je součástí jedné z hlavních pražských přírodních os. Trasa prochází historickými jádry tří bývalých obcí: Kyje, Hostavice, Dolní Počernice, které můžeme vidět na mapách katastru z roku 1842. Pomyslnou tepnu tohoto místa tvoří říčka Rokytka. Původní jádra obcí se začala rozrůstat v první polovině 20. století.

Lokalita: Kyje – Hostavice – Dolní Počernice


Délka trasy: 3 h / 7 km


Klíčová slova: rozhledna, příroda, rybník, park, zámek, kostel, pivovar, Pražské židle


Přístupné pro: kolo, kočárek (cesta není bezbariérová)


Občerstvení po cestě: park Pilská, Hostavice; restaurace Dolní Počernice


Veřejné WC: Doubravka, kavárna v parku Pilská, restaurace Dolní Počernice


Trasa

Krajinou za zvuků přírody.
Zdroj: IPR Praha

Jádro staré obce Kyje

Dnešní procházku začínáme příjezdem na nádraží Praha – Kyje. Do historického jádra původní obce Kyje, se projdeme cestou podél Kyjského rybníka, ve kterém je možno se také vykoupat. Přímo v centru obce najdeme po architektonické stránce velmi střídmý a sympatický středověký románský kostel sv. Bartoloměje, vysvěcený po r. 1227, umístěný na seznam kulturních památek. Zajímavé je především jeho schodiště zabudované do tloušťky obvodových stěn z pískovcových kvádrů.

Středověký románský kostel sv. Bartoloměje, který se nachází přímo v centru obce Kyje, byl vysvěcený po roce 1227 a dnes je umístěný na seznamu památek.

Zdroj: iBohoslzby

Nahoru a dolu

Z centra starých Kyjí se vydáme na místní vrch Horka. Po chvíli na nás vykoukne jedna z mnoha unikátních ocelo-dřevěných rozhleden z atelieru Huť Architektury Martina Rajniše (HAMR), která byla nominována na Českou cenu za architekturu v roce 2020. Z výšky 20 metrů nad kopcem spatříme daleké výhledy na Prahu, kde můžeme vidět kontrast městské zástavby a krajiny. Středové schodiště jako by podpíraly tři kostry vzducholodě. Rozhledna je postavena ze sedmi kilometrů tenkých kmenů keře akátu. Pod rozhlednou je možné posvačit u stolu a využít veřejné WC. Po výstupu na kopec a na rozhlednu se vydáme dolů do údolní nivy říčky Rokytky.

Rozhledna Doubravka je oblíbenou turistickou atrakcí, na vyhlídku vede 98 schodů a nabízí rozhled z výšky 19 metrů.

Autor: Aleš Jungmann , Zdroj: Huť architektury Martin Rajniš

Ve městě nebo v přírodě?

Sestupem z vrchu Horka do údolní nivy Rokytky se ocitáme v přírodě blízkém prostředí a začínáme zapomínat, že jsme stále na území hlavního města Prahy. Tento pocit umocňuje vědomí, že se nacházíme v místě, kde se vyskytují volně žijící živočichové včetně divoké zvěře. Procházíme skrz oblast suchého poldru Čihadla, který slouží jako opatření proti povodni. (Jde o přírodní nádrž, která zachytí povodeň a voda se může částečně vsáknout do země). Oblast byla relativně nedávno revitalizována.  Přírodní prostředí zajišťuje lepší podmínky pro rostliny a živočichy, můžeme tedy spatřit i vzácné druhy ptactva. Cestu tak doplňují všudy přítomné zvuky přírody, zatím co se procházíme podél potoků a přes dřevěné lávky. Že jsme stále ve městě napoví pouze slabě doléhající zvuk dopravy.

Oblast poldru Čihadla slouží jako opatření proti povodním. Jde o nádrž přírodního rázu, kde se voda může vsáknout do země. Po nedávné revitalizaci nelze poznat, že jde o promyšlené vodohospodářské dílo.

Zdroj: praha.eu
Zdroj: praha.eu

Odopočinek v zámeckém parku

Z přírodní krajiny se po deseti minutách dostáváme kolem památných dubů ve Farské ulici do bývalé obce Hostavice. Kousek od historického centra vznikl nový park Pilská u Hostavického zámku, který byl nedávno zrekonstruován podle návrhu architekta Davida Damašky. Hned u vstupu narazíme na komunitní centrum: energeticky úspornou kavárnu Kafe na dřevo. V parku také najdeme dětské i sportovní hřiště a venkovní posilovnu. Před pokračováním si můžeme z pítka natočit vodu do lahve. Do parku bohužel nesmí pejskové. Novodobý zámek Hostavice z 19. století v roce 1934 vlastnil Tomáš Baťa a chtěl zde vystavět rozsáhlé zahradní město. Kvůli předválečné a politické situaci dostalo bohužel přednost vojenské cvičiště.

Uprostřed Hostavického zámeckého parku, je novodobá stavba z 19. století, více než o zámek jde o vilu. Zámek i pozemky koupil v roce 1934 Baťa, ten chtěl vystavět velké zahradní město v oblasti na Čihadlech.

Zdroj: Praha Neznámá

Z města zase do přírody

Po odpočinku v Pražské čtvrti Hostavice zamíříme zase do přírody. Obejdeme Hostavice a po 15 minutách dorazíme k rybníku. Ten ovšem není ledajaký a v některých částech připomíná pravěký močál. Do konce 50. let 20. století se zde těžil písek a poté byla pískovna postupně zaplavena. Odtud název rybníku V Pískovně. Díky výskytu mnoha druhů rostlin, živočichů a významné lokalitě hnízdění ptactva tvoří rybník přírodní rezervaci. Zároveň zde začíná naučná stezka Dolní Počernice. 

Cestou podél rybníka a potom dále do mírného kopečku se kolem nás najednou začnou objevovat velké kusy kamenů různých barev. Došli jsme do geologické zahrady. Ta je součástí parku, který vznikl rekultivací černé skládky, která zde ještě v roce 2005 byla. Přibližně ve středu parku můžeme „vylézt“ na Nejmenší pražskou rozhlednu.

Až do 50. let 20. stol. se ve zdejším rybníku těžil písek, odtud dodnes nese název V Pískovně.

Zdroj: praha.eu

Historické jádro a Zámecký park Dolní Počernice

Ani ne za 5 minut dojdeme od Nejmenší pražské rozhledny k historickému jádru bývalé obce Dolní Počernice. Na jeho okraji nás u vchodu do hřbitova přivítá nově vysazený Strom Republiky. Cestou mezi domky dorazíme k infocentru, knihovně, poště a muzeu, kde si můžeme před cílovou rovinkou odpočinout na Pražských židlích a dozvědět se více o historii Dolních Počernic. Pětiminutová cílová rovinka nám po pravé ruce nabídne zámek Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a ve finále Počernický pivovar příhodně umístěný hned vedle kostela. Mezi kostelem a pivovarem, ve kterém nás obejme vůně sladu z piva, které zde přímo vaří, je umístěna zahrádka s pergolou. Pokud vydržíme a pivovar obejdeme, dostaneme se do areálu se vstupem do zámeckého parku. Na podiu lesního divadla najdete venkovní posezení, které vybízí k pauze na oběd. Před cestou na vlak si můžete zaplavat v Počernickém rybníku s přirozenými pískovými a travnatými břehy, který je největší v Praze a současně je přírodní památkou s významným hnízdištěm vodního ptactva. Na vlak Praha – Dolní Počernice se vydáme podél toku Rokytky a východní částí Hostavic.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.