Hana Grohová
Vzhůru pod oblouky. Děti navrhují, jak má vypadat okolí Negrelliho viaduktu

Negrelliho viadukt hraje v dějinách Prahy trochu rozporuplnou roli. Tato železniční stavba vytvořila v polovině 19. století klíčové spojení mezi Masarykovým nádražím a Bubny, vydržela desítky let nepřetržitého fungování, a dokonce přežila i povodně v roce 2002. Jenže nebyla úplně oblíbená mezi Pražany, chápali ji jako zásah do prostoru města. Teď získává viadukt nový význam – nedávno prošel rekonstrukcí a stane se součástí moderní tratě do Kladna. Město chce využít i jeho oblouky, které zatím obyvatelům spíš překážely. Ruku k dílu přiložily i děti na dvou turnusech letního příměstského tábora v CAMPu. Měly za úkol kultivovat prostor podmostních oblouků a přišly na spoustu nápadů, co pod viaduktem vytvořit: knihovny, komunitní centra nebo třeba basketbalové hřiště.

Nejstarší pražský železniční most

„To je ten most?“ ptá se Olda a ukazuje na holešovickou část Negrelliho viaduktu. „Přesně tak! A tenhle úsek se při rekonstrukci musel postavit úplně nově, zbytek viaduktu se zachoval a opravil,“ odpovídá Jana Kostelecká. Účastníci letního příměstského tábora Kemp v CAMPu stojí na Bubenském nábřeží a prohlížejí si tuto významnou pražskou technickou stavbu, která vznikla před více než 170 lety. Jenže tehdy se s viaduktem počítalo pouze na dalších 100 let, takže už byl nejvyšší čas pro přestavbu. Ta skončila zhruba před rokem.

Rekonstrukce nepřispěla jen k modernizaci železnice, ale otevřela i nové prostory pod oblouky viaduktu. Dříve mostní oblouky fungovaly jako skladiště nebo parkoviště, teď zatím nemají žádné využití. Na to upozornilo i architektonické studio MOBA, jehož akce Léto pod viaduktem do Karlína přilákala veřejnost. Chtěli přitom ukázat potenciál Negrelliho viaduktu a vyzkoušet, jak by se dal začlenit do městského života. Pod oblouky představili místa pro relaxaci, sport a hudební nebo divadelní představení. Na tento projekt, který ocenila i Česká komora architektů, navázaly Magistrát hlavního města a IPR Praha. Společně se studiem MOBA vypracovaly návrh, jak by mělo okolí viaduktu vypadat v budoucnu.

V oblasti u karlínských kasáren má vzniknout letní scéna Karlínského divadla.

Zdroj: IPR Praha

„Pod Negrelliho viaduktem chystáme nové odpočinkové místo pro Pražany. Chceme připravit vyvážený mix nekomerčních a komerčních subjektů tak, aby si na sebe místo dokázalo samo vydělat a zůstalo různorodé. Pod viaduktem by mohla vzniknout pobočka knihovny, klub pro seniory, nové bistro nebo zajímavý start-up. O tři oblouky už projevilo zájem Hudební divadlo Karlín, které by v nich rádo vytvořilo svou letní scénu – i to bude jedna z možností.“

Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy

Modlitebna nebo motýli pod viaduktem

Ale zpět k příměstskému táboru. Podobný úkol si totiž vyzkoušely i děti. Měly totiž vymyslet, jak by se daly mostní oblouky pod Negrelliho viaduktem zkultivovat, aby v budoucnosti sloužily Pražanům i turistům.

„Na příměšťáku jsme řešili historii Negrelliho viaduktu i to, jak vypadá v současnosti, po rekonstrukci. Děti navrhovaly, jak by jeho oblouky využily jako architekti. Vytvořili jsme modely z kartonu i ze sádry a do nich děti vnesly vlastní projekty.“

Jana Kostelecká, koordinátorka dětského programu CAMP

Děti na příměstském táboře v CAMPu vytvořily modely oblouků Negrelliho viaduktu z kartonu a navrhovaly, jak by je využily.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Z Bubenského nábřeží se účastníci tábora vydali podél vody, přívozem na Štvanici a pak přímo k obloukům Negrelliho viaduktu. „Pořádně si to tady prohlédněte, osahejte a přeměřte si, jak jsou oblouky velké,“ vyzývá Silvie Luběnová. Ta organizuje dětský program v CAMPu společně s Janou Kosteleckou a na přípravu příměstského tábora si přizvaly také architektky Kláru Melounovou a Terezu Vyštejnovou.

Ze Štvanice pak všichni společně vyrazili směr Karlín. Prošli až k prostoru u bývalých karlínských kasáren. „Všimněte si, že tady jsou pilíře mostu postavené z pískovce, a ne ze žuly, jak tomu bylo na Štvanici. Žula je totiž dost drahá, ale zase hodně vydrží, takže ji stavitelé použili pro tu část viaduktu, která jde přes Vltavu,“ říká Tereza Vyštejnová. 

Organizátorky dětem také vysvětlily, že původně byly zdejší mostní oblouky uzavřené, používaly se jako opravny, sklady nebo parkoviště a Pražanům spíš překážely. Zajímavé je, že už v době výstavby nebyli obyvatelé Prahy z viaduktu úplně nadšení. Železniční stavbu chápali jako estetickou překážku a zásah do prostoru města.

V budoucnosti by se ale okolí Negrelliho viaduktu mělo opravdu proměnit. Návrh studia MOBA nabízí nový park Viadukt, který využije trojúhelníkového prostoru mezi ulicemi Pernerova a Prvního pluku, letní scénu Karlínského divadla u kasáren nebo nové Negrelliho náměstí. Kromě toho oblouky zaplní kreativní prostory, kavárny, bistra nebo sportoviště. A třeba se architekti inspirují i návrhy malých architektů z příměstského tábora.

Děti totiž využily znalostí, které získaly na táboře, kdy s organizátorkami Negrelliho viadukt pečlivě zkoumaly. Do svých návrhů ale vnesly i zkušenosti ze života a využily své oblíbené koníčky nebo sport. Takže pro podmostní oblouky vymyslely spoustu originálních využití. Rozhodly se tu zřídit třeba basketbalové hřiště, modlitebnu, motýlí restauraci nebo rybářství s říčním akváriem.

Děti trávily den i ve venkovním areálu CAMPu a vymýšlely, jaké je nejlepší využití pro mostní oblouky viaduktu.

Autor: Jan Malý , Zdroj: IPR Praha

Příští stanice Kladno

Dnes po Negrelliho viaduktu jezdí mnohonásobně těžší vlaky, než s jakými mohli inženýři při projektování počítat. Ani povodně v roce 2002 ho nezaskočily. Je naplánovaný s takovou rezervou, že ji ani doposud největší záplavy nedokázaly překonat. 

V současnosti je Negrelliho viadukt součástí jednoho z prioritních pražských projektů – modernizace železniční tratě do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla. Rekonstrukce viaduktu tak byla prvním krokem při realizaci tohoto projektu. O vlakovém spojení si přečtěte více v článku z rubriky Praha zítra.

Rekonstrukce viaduktu probíhala pod taktovkou firem Hochtief a Strabag. Hlavními cíli bylo zlepšení technického stavu mostních konstrukcí, modernizace nebo ochrana před hlukem – kvůli tomu také stavitelé na viadukt položili vrstvu protihlukového kaučuku.

Zdroj: Hochtief

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.