Současné Hlavní nádraží je odtržené od okolního města. Vstupní hala je neviditelná, historická budova je nepřístupná. Vrchlického sady nejsou příjemným ani reprezentativním místem. Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Správa železnic se proto dohodli na společném postupu při proměně tohoto území. Nová podoba vstupní brány do metropole byla hledána v zadávacím řízení se soutěžním dialogem. Jeho cílem byla revitalizace Vrchlického sadů, zakomponování nové tramvajové trati a rekonstrukce odbavovací haly. Hlavní nádraží by mělo nabízet snadné přestupní vazby a být lépe propojeno s okolními veřejnými prostory i městem. Území musí být připraveno na významný nárůst cestujících a odpovídat všem budoucím požadavkům. Odbavovací hala má dobře sloužit nejen cestujícím přestupujícím mezi jednotlivými druhy dopravy, ale i obyvatelům Prahy a návštěvníkům, kteří zde najdou nové služby. Součástí zadání byl i návrh revitalizace parku Vrchlického sady, který by se mohl stát oblíbeným místem pro trávení volného času obyvatel města. Park musí být dobře prostupný, dlouhodobě udržitelný a bezpečný. Klíčové bylo také zapojení nové tramvajové trati. Trasa tramvajové trati byla v zadání definována dle platného územního plánu, soutěžící měli za úkol navrhnout její detailní zakomponování do veřejného prostoru a propojení s parkem i odbavovací halou. Tramvajová trať by se měla stát přirozenou součástí daného prostoru bez vytváření zbytečných bariér. Cílem rovněž bylo navrhnout řešení zastávky před odbavovací halou. Součástí soutěžních podkladů byly například historické průzkumy parku a haly, dendrologický i antropologický průzkum, výstupy z participace s veřejností, sčítání chodců či cyklistů a mnohé další. Kvalita návrhů byla posuzována z urbanisticko-architektonického, krajinářského i dopravního hlediska. Ve výsledku jsou tyto přístupy navzájem provázány, mají na sebe bezesporný vliv a budou vést ke komplexnímu a zároveň kvalitnímu řešení celé lokality. Soutěžní dialog byl vyhlášen v červnu 2022. Celkem se přihlásilo 26 multioborových týmů z Česka i zahraničí. Do druhého kola, tedy k vypracování konceptu návrhu, postoupilo pět týmů. Komise následně vybrala tři týmy, které se účastnily dalších dvou fází soutěžního dialogu. Vítěze vybrala porota v říjnu 2023. Stalo se jim dánské studio Henning Larsen.

Klíčové bylo také zapojení nové tramvajové trati. Trasa tramvajové trati byla v zadání definována dle platného územního plánu, soutěžící měli za úkol navrhnout její detailní zakomponování do veřejného prostoru a propojení s parkem i odbavovací halou. Tramvajová trať by se měla stát přirozenou součástí daného prostoru bez vytváření zbytečných bariér. Cílem rovněž bylo navrhnout řešení zastávky před odbavovací halou. Součástí soutěžních podkladů byly například historické průzkumy parku a haly, dendrologický i antropologický průzkum, výstupy z participace s veřejností, sčítání chodců či cyklistů a mnohé další. Kvalita návrhů byla posuzována z urbanisticko-architektonického, krajinářského i dopravního hlediska. Ve výsledku jsou tyto přístupy navzájem provázány, mají na sebe bezesporný vliv a budou vést ke komplexnímu a zároveň kvalitnímu řešení celé lokality. Soutěžní dialog byl vyhlášen v červnu 2022. Celkem se přihlásilo 26 multioborových týmů z Česka i zahraničí. Do druhého kola, tedy k vypracování konceptu návrhu, postoupilo pět týmů. Komise následně vybrala tři týmy, které se účastnily dalších dvou fází soutěžního dialogu. Vítěze vybrala porota v říjnu 2023. Stalo se jim dánské studio Henning Larsen.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.