sport
ARCHIRUN 24/08 2024

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. Vyhlašujeme druhý ročník architektonického závodu – ARCHIRUN 2024

Ze střechy na střechu! Letos budou mít účastníci Archirunu jedinečnou příležitost se na Prahu podívat z nadhledu. Otevíráme pro vás místa, která nejsou běžně přístupná. Ukážeme vám, jak se nám město mění před očima. Závodníci budou moci prozkoumat staré budovy, co se zapsaly do naší historie. Nahlédnout na rekonstrukce těch, které neodmyslitelně patří do ulic naší metropole. I objevit nové stavby, jež mění její tvář. Jednotlivé lokality budou, stejně jako v loňském roce, postupně odhaleny ve spolupráci s ambasadory.

CAMP / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (1974)

Centrální kotelna VFN (1993)

Federální shromáždění / Národní muzeum (1973)

Nová scéna Národního divadla (1983)

Komerční banka (1992)

01/13

PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1/ Start i cíl závodu je v Centrem architektury a městského plánování (CAMP) v ulici Vyšehradská 51. Detaily trasy budou rozeslány účastníkům a vyvěšeny na webu akce během července. Předběžná délka trasy je 8 km.

2/ Poběžíme ve vlnách po 15 běžcích každých 5 minut. Při koupi vstupenky si na GoOut můžete zvolit libovolnou vlnu, ve které poběžíte.

3/ Součástí registrace je doporučená trasa, nikdo však nebude bránit, pokud to účastníci vezmou jinudy. Pro splnění celého závodu však musí každý absolvovat vybraná stanoviště. Na každém z nich dostane razítko.

4/ Zkuste se protáhnout a zapotit, ale rekordy netrhejte. Poběží se městem za běžného víkendového provozu a ruchu. I proto nebude k dispozici časomíra. Nicméně je vítáno, pokud se někdo se svým výkonem pochlubí například na Stravě.

5/ Výše startovného: 500 Kč (první vlna), 600 Kč (druhá vlna)

6/ Startovné obsahuje:

  • tričko z limitované edice Archirun 2024
  • startovní číslo
  • jméno na startovním čísle
  • medaili
  • občerstvení v cíli

7/ Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout před konáním závodu (místo a čas bude upřesněn v propozicích jednotlivých závodů) a v den závodu v zázemí startu a cíle, v CAMPu.

8/ Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

9/ Přihlášením na akci účastník souhlasí se zasíláním organizačních mailů k závodu.

10/ Přihlášením na akci účastník souhlasí s pořizováním fotografií a záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

11/ Při absolvování závodu je účastník povinen dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, a musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život či majetek svůj ani nikoho dalšího.

12/ Pořadatel závodu zajišťuje úschovu věcí a převlékárnu. Cennosti si však nechte doma, za odložené věci neručíme.

13/ Závodu se mohou zúčastnit dospělí a děti starší 15 let. Ti platí plné startovné. Mladší závodníci se mohou zúčastnit jen za doprovodu rodičů (mohou však běžet zdarma).

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.