Michaela Hečková
Vinohrady se dočkají revitalizace svého největšího náměstí. „Jiřák“ dostane nové stromy i hřiště a bude lépe hospodařit s dešťovou vodou

Farmářské trhy, velkolepá budova základní školy, druhá nejhlubší stanice metra A a především dominantní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od Jože Plečnika. Ale i chybějící výtah do metra, absence hospodaření s dešťovou vodou či špatné povrchové přechody. To je dnešní náměstí Jiřího z Poděbrad. Jedno z nejdůležitějších parkových náměstí Prahy čekalo na svou revitalizaci od roku 2000. Obnova proběhne podle návrhu Pavly Melkové a Miroslava Cikána ze studia MCA atelier. Aktuálně prochází rekonstrukcí také samotná stanice metra. Dopravní podnik hl. m. Prahy začíná s výměnou eskalátorů, která potrvá asi deset měsíců. Z tohoto důvodu bude stanice metra Jiřího z Poděbrad na lince A od soboty 14. ledna 2023 uzavřena a vlaky ji budou pouze projíždět.

Revitalizace největšího náměstí na Praze 3 se řeší od roku 2000.

Zdroj: MCA atelier

Stačí se podívat nahoru

Největší náměstí na území městské části Praha 3 bylo založeno v roce 1896. Dlouhou dobu neslo název náměstí Krále Jiřího, současné pojmenování získalo teprve v roce 1948. Náměstí má dodnes charakter městského parku. Po jeho obvodu se nachází činžovní domy, které se vyplatí pozorovat s hlavou vztyčenou k oblakům. Všimněte si třeba domu na rohu Mánesovy ulice s bustou Jiřího z Poděbrad. Další významnou stavbou je budova základní školy z roku 1913, která od roku 1917 fungovala jako městská dívčí škola. Už o dva roky později zde ale byla zřízena i obecná škola chlapecká, po roce 1948 pak osmiletá střední škola a nakonec od roku 1957 škola základní. Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který byl postavený v letech 1928 až 1932, těsně před vznikem nedalekého Husova sboru od Pavla Janáka.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně navždy změnil charakter náměstí Jiřího z Poděbrad. Takto vypadal „Jiřák“ během své stavby v letech 1928 až 1932.

Zdroj: Fotohistorie.cz

Největší hodiny v republice

První úvahy o stavbě chrámu na Vinohradech vznikly již v roce 1884. Právě tehdy na něj zahájil ženský spolek Jednota sv. Elišky finanční sbírku. Dalším a tentokrát také rozhodujícím krokem byl urbanistický plán městské čtvrti Královské Vinohrady, který reagoval na dynamický nárůst měšťanských domů v letech 1919 až 1922. Jediný tehdejší vinohradský kostel, nesoucí jméno sv. Ludmily, byl přeplněný. Slovinský architekt Jože Plečnik byl s touto zakázkou osloven po svém nástupu do funkce hlavního architekta Pražského hradu. Monumentální stavba z režných cihel v železobetonovém kostele je charakteristická neobvyklým tvarem, který byl inspirován Noemovou archou a královskou symbolikou. Ta se propisuje do fasády s vystupujícími kameny, které značí královský hermelín, nebo báně na vrcholu věže, jež zase odkazuje ke královskému jablku. V široké věži kostela o úctyhodné výšce 42 metrů jsou umístěné kulaté hodiny s průměrem 7,5 metru, které jsou dodnes největší v České republice. Kostel byl v roce 2012 zařazen mezi národní kulturní památky, v roce 2014 byl radnicí MČ Praha 3, Ministerstvem kultury České republiky a Slovinskou republikou navržen na zápis na seznam Světového dědictví. Poslední úpravy proběhly v roce 2018, kdy zde byl instalován nový kamenný oltář. Ten na sebe v Plečnikově zcela pravoúhlém interiéru upozorňuje svým oválným tvarem. Byl vytvořen na základě návrhu autorů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta z jednoho kusu bílého kararského mramoru, který sochař Petr Váňa umístil do geometrického středu stavby. Obsahuje ostatky svaté Markéty Marie Alacoque, patřící mezi iniciátory úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně, a byl posvěcen 24. listopadu 2018. Oba architekti jej navrhli bez nároku na honorář.

Vysadit by se mělo až 127 stromů do nových míst a 27 stromů jako doplnění stávající aleje.

Zdroj: MCA atelier

A jako Anna Hübschmannová

Další nedílnou součástí náměstí Jiřího z Poděbrad je stanice metra nesoucí stejné jméno. Jde vůbec o první stanici druhého provozního úseku trasy A, která je hned po sousedním Náměstí Míru také druhou nejhlubší pražskou stanicí. Autorkou jejího návrhu je architektka Anna Hübschmannová.

„Stanice Jiřího z Poděbrad byla uvedena do provozu před Vánocemi roku 1980 a od té doby neprošla žádnou zásadnější rekonstrukcí. Je tudíž stále bariérová. Po 42 letech provozu, většinou s původní technologií, v ní musíme provést kompletní modernizaci, počínaje sanací původních konstrukcí, přes obnovu podhledů, modernizaci technologického zázemí, jako je např. vzduchotechnika, kabelové rozvody či osvětlení za nové, energeticky úspornější, až po výměnu původních eskalátorů,” říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy. Pokud budou práce postupovat podle plánu, svezou se lidé po nových eskalátorech už v listopadu 2023. Nové výtahy by pak měly být zprovozněny na konci druhého čtvrtletí 2024.

Jiřák si zaslouží důstojnost a péči

Jak je patrné, náměstí Jiřího z Poděbrad patří k celospolečensky významným veřejným prostorům Prahy a je hlavním reprezentativním a pobytovým náměstím městské části Praha 3. Konají se tu pravidelné farmářské trhy, vánoční a jiné příležitostné trhy či kulturní akce. V současné době však stav náměstí plně neodpovídá tomuto společenskému, urbanistickému a architektonickému významu. Zároveň nenaplňuje svůj potenciál pro užívání prostoru. Aktuální stav je také trochu v rozporu se statusem kostela, který je národní kulturní památkou a stále se uchází o zařazení mezi památky UNESCO. Městská část proto vypsala roce 2000 architektonickou soutěž na návrh revitalizace prostoru. Tu vyhrál MCA atelier Pavly Melkové a Miroslava Cikána. Stavební povolení bylo vydáno poprvé již v roce 2002. Proběhla příprava stavby, přišly ovšem povodně a chyběly finance. Stavba byla pozastavena. Následující roky se téma revitalizace náměstí Jiřího Poděbrad několikrát vynořilo na světlo světa a zase zapadlo zpátky. Na chvíli byl vedením MČ Praha 3 dokonce zcela pozastaven. V roce 2014 bylo však podepsáno Memorandum o spolupráci na revitalizaci náměstí jako celoměstsky významného veřejného prostoru mezi MČ Praha 3 a hlavním městem Praha. Trvalo to dlouho, ale další změna nastala v roce 2019. Proběhla rozsáhlá participace, při které pomáhal také IPR Praha, a projekt dostal znova zelenou.

Návrh revitalizace se snaží reagovat na všechny současné potřeby náměstí. Pracuje proto se scénáři pro každodenní užívání, stejně jako pořádání příležitostných akcí, slavností a trhů. Jeho cílem je také dotvořit finální podobu náměstí jako jednotného celku, která nikdy nebyla dokončena. Řeší několik hlavních problémů a zaměřuje se na celkovou degradovanou a neupravenou podobu náměstí. Pozornost věnuje odstranění různých bariér, jako je například oddělení náměstí od navazujících domů a ulic, jako je tomu zejména u neprostupného rohu u ulic Vinohradské a Slavíkovy. Klade důraz na doplnění chybějícího bezbariérového přístupu do metra, na vznik dostatečně velké zpevněné plochy pro společenské akce či prostor před školou, který doteď zdejší děti nemohly příliš využívat. Soustředí se také na odstranění neprovázanosti jednotlivých, často improvizovaných úprav náměstí a nápravu scházející sjednocující koncepce.

Projekt bude řešit také plán zavlažování zeleně na náměstí z retenčních nádrží, kam se má svádět voda z kostela.

Zdroj: MCA atelier

Náměstíčko na náměstí

Novým prvkem jihozápadní části bude nově vytvořené náměstíčko před kostelem. Široké mlatové plochy po obvodu předprostoru kostela umožní klidný odpočinek na dlouhých liniích laviček. Před školou pak vznikne nová rozptylová zpevněná plocha napojená plynule na náměstí. Díky ní se zde děti budou před svou školou moci pohybovat bezpečně a nebudou od ní odříznuty.

Funkčně je navržený prostor členěn na klidovou, relaxační východní část a pobytovou a reprezentativní západní část. Ve východní polovině bude zachována a dotvořena stávající parková plocha. V západní polovině náměstí pak vznikne pobytová část. Ta bude částečně zadlážděná, aby se zde mohly konat nejrůznější veřejné akce.

Před samotným kostelem by mělo vzniknout jakési náměstíčko.

Zdroj: MCA atelier

Farmářské trhy budou ve východní částí náměstí

Návrh reagoval v průběhu let na podněty a připomínky veřejnosti, stejně jako nové aktivity vznikající na daném území nebo nové potřeby MČ Praha 3. Mezi nejvýraznější změny oproti původní koncepci patří posunutí farmářských trhů východním směrem, které nabízí nejen větší prostorový potenciál oproti dnešku, ale i přirozené napojení na řadu obchodů a kaváren v uliční frontě. Dále pak návrh přináší doplnění vybavení dětského hřiště, rozšíření pobytových prostor a výsadbu nových stromů na severním okraji náměstí či zachování kašny, což si vyžádali místní obyvatelé. Jednou z prvních investic pak bude doplnění výtahu do stanice metra.

Došlo také na uvolnění pohledu před kostelem. Navržené stromy lemující nové náměstíčko byly odsunuty dále od průčelí kostela tak, aby nezakrývaly pohled na něj. Příležitostné vánoční a podobné trhy mohly být vizuálně rozptylovány v bosketech stromů ve vzdálenějším předprostoru kostela. Pozornost je rovněž věnována doplnění ekologického hospodaření. Počítá se totiž s vybudováním retenční nádrže na dešťovou vodu a její sběr ze střechy kostela pro zavlažování pobytových travnatých ploch náměstí. Mezi další nejčastější požadavky veřejnosti bylo mimo jiné přidání pítek a prověření možnosti doplnění drobných interaktivních vodních prvků, sezónní instalace mlžítek, doplnění nižší kvetoucí vegetace nebo důraz na kvalitní založení trávníků, na kterých by se hezky sedělo nebo pořádalo piknik.

Oblíbené farmářské trhy se přesunou do východní části náměstí.

Zdroj: MCA atelier

Na dobré cestě

Vysadit by se mělo 127 stromů do zcela nových míst a 27 dalších, které by doplnily stávající aleje. Zlepšit by se měla také pěší prostupnost křižovatky Vinohradské a Slavíkovy. Přidají se zde povrchové přechody pro chodce. Pobytové trávníky doplní závlaha, vznikne množství nových míst k sezení na lavičkách. Dojde na výměnu všech asfaltových ploch za dlážděné kamenné s propustným štěrkovým podložím nebo za mlatové. Obnovy se dočká také dětské hřiště. Na úpravě stávajícího výduchu z metra bude MČ Praha 3 spolupracovat s Dopravním podnikem. Vzduch z něj totiž aktuálně fouká do boku a poškozuje vegetaci. Dnešní technologie ovšem umožňují umístění nejen významně menšího objektu, ale především takového, který vyfukuje vzduch přímo nahoru. Díky tomu půjde vysadit okolo něj stromy i trávu. Právě možné odstranění výduchu či přemístění kašny v minulosti rozpoutalo bouřlivé reakce ze strany veřejnosti. Ukazuje se však, že trpělivá diskuze, komunikace a vnímání potřeb uživatelů města dokáže odblokovat i zdánlivě neřešitelné situace. Rozsáhlá participace, která probíhala za pomocí IPR Praha v květnu 2019 přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad, totiž ukázala především nedůvěru obyvatel v to, obyvatel v to, že se Jiřák opravdu nakonec dočká smysluplné obnovy. Teď to však vypadá, že je vše na dobré cestě. Nezbývá než Jiřáku držet palce, aby to tentokrát zvládl.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.