Michaela Hečková
Marek Vácha
Jak komunikovat vznik nové čtvrti nebo kácení nemocných stromů? V CAMPu se radili PR expertky a experti ze 13 měst

Jak vysvětlit proměnu bratislavských ulic a náměstí dětem? Jak se žije ve městě filmového festivalu, když zrovna není sezóna? Jak se poučit z vlastních chyb na příkladu komunikace soutěže Nový Hlavák v Praze? To jsou jen některé otázky, na které se snažili najít odpověď specialistky a specialisté komunikace plánovacích institucí jedenácti českých a dvou slovenských měst. Setkali se v dubnu v Praze.

Jak se plánuje město?

Každé větší město, které to se svým rozvojem myslí vážně, má instituci, která plánuje, jak bude v budoucnu vypadat. První takové pracoviště získala Praha v podobě IPR Praha, který se zrodil v roce 2013 transformací z Útvaru rozvoje hlavního města. Po jeho vzoru začaly jako houby po dešti vznikat obdobné instituce v Brně, Liberci, Ostravě, Bratislavě, ale i v menších městech, jako je Jablonec nad Nisou nebo Tábor.

Jedna věc je tvořit koncepce, strategie a územní plány, druhá věc však je dokázat vysvětlit tato velmi komplikovaná témata veřejnosti. Poptávka po novinkách, plánech a budoucnosti měst je přitom obrovská. I proto v mnohých z nich vznikla pracovní pozice nebo v případě těch větších celá oddělení, která se komunikací a zapojování veřejnosti do plánování měst věnují. Tato velmi specifická skupina píáristů a píáristek se od roku 2022 pravidelně setkává a vyměňuje si příklady dobré praxe i negativní zkušenosti.

V CAMPu se na jaře setkali specialisté a specialistky komunikace plánovacích institucí jedenácti českých a dvou slovenských měst.

Autor: Marieta Musálková

„Přístup, který nám funguje v Praze, sice nutně nemusí fungovat v Ostravě a naopak. Chyby, které jsme historicky udělali, ale mohou být skvělým varováním pro další města. Právě proto je vždy přínosné čerpat zkušenosti a inspiraci z různých typů projektů a vzájemně si dávat zpětnou vazbu. Kromě jiného jsme také velmi dobrá parta, která má společné téma a dokáže si poradit, kdykoli to potřebujeme,”

říká vedoucí Kanceláře komunikace pražského IPR Marek Vácha.

Nová centra architektury i parkování na sídlištích

Pražský meeting byl už pátým setkáním všech expertek a expertů na městské plánování. Plzeň představila kampaň k TechTower, Zlín svůj přístup ke komunikaci přeměny Sadu svobody, Brno novou výstavu a fotoknihu Brno (ne) známé, Hradec Králové vznik svého krajského Centra architektury a Liberec zase komplikace spojené s komunikací parkování na sídlištích. Své specifické případy a přístupy prezentovaly i Košice, Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Tábor, Ostrava nebo Ústí nad Labem, s jehož zástupci jsme si nedávno povídali třeba o tom, jak změní severočeskou metropoli nový terminál vysokorychlostní tratě (VRT).

Setkání se zúčastnili zástupci 13 organizací, a to MIB Bratislava, KAM Brno, CAK Hradec Králové, KAM Jablonec nad Nisou, KAM Karlovy Vary, ÚHA Košice, KAM Liberec, MAPPA Ostrava, ÚKR Plzeň, IPR Praha, KAM Tábor, KAM Ústí nad Labem a KAM Zlín.

Krizová komunikace i projížďka tramvají

IPR Praha se zaměřil na krizovou komunikaci na příkladu Nového Hlaváku, tým CAMPu pak představil, co obnáší příprava výstavy, jako je aktuální Planeta Praha. Účastníci setkání se navíc projeli #architram po trase lemované novou a plánovanou výstavbou. Kancelář participace IPR Praha zase připravila workshop věnovaný modelovým situacím zapojování veřejnosti do plánování přeměny konkrétních lokalit.

Plánovací organizace vznikají v posledních letech všude možně po České i Slovenské republice.

Autor: Marieta Musálková

„Vyzkoušeli jsme si různé participační metody a načerpali inspiraci pro konkrétní ostravský projekt, který se týká většího transformačního území poblíž centra města. Díky našemu propojení s dalšími městy můžeme projekt snadno průběžně konzultovat,”

říká specialistka komunikace MAPPA Ostrava Lenka Hochová.

Co s novým stavebním zákonem?

Plánovací instituce napříč Českou republikou stojí také za společnou kampaní CityDeal, věnovanou tématu stavebního zákona. Jednou z reálných hrozeb aktuálního návrhu stavebního zákona je totiž nemožnost statutárních měst pořizovat pro své potřeby městské stavební předpisy. Je to proto, že každé město je jiné a má svá specifika a charakter. Dalším tématem, které je pro města závažné, je tzv. jednotný standard územně plánovací dokumentace. Jde v podstatě o požadavek na jednotnou legendu územních plánů pro všechny obce. Z hlediska měst a vesnic by požadavek ministerstva na jednotný standard znamenal neúnosnou byrokratickou zátěž, spočívající především v nutnosti přepracovat všechny stávající územní plány. Více se dozvíte na webových stránkách iniciativy.

Zástupci plánovacích organizací se potkali už popáté. Příští setkání proběhne v Táboře.

Autor: Marieta Musálková

Příští stanice: Tábor

Příští setkání je naplánované na podzim, tentokrát v Táboře. Město nyní plánuje třeba rekonstrukci Křižíkovy elektrárny u Lužnice podle návrhu OK PLAN ARCHITECTS. Vzniknout by zde měla interaktivní technická expozice. Rekonstruovat se bude i bývalá pošta na Žižkově náměstí nebo někdejší základní škola na Sídlišti nad Lužnicí. Nejen o vizích města jsme si nedávno povídali s vedoucí Kanceláře architekta města Tábor Kateřinou Čechovou.

související

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.